INNI Publish

INNI Publish

Blijf bij de pinken dankzij onze uitgaven

INNI publish. Uw kennispartner voor de juridische en openbare sector, vast, losbladig en digitaal.

We zijn gespecialiseerd in juridische en professionele informatie voor verschillende doelgroepen, zoals preventie-adviseurs en gemeenschapswerkers, politiediensten, plaatselijke autoriteiten en handelsondernemingen. In het verleden publiceerden we standaardwerken zoals een boekdeel over wetgeving rond veiligheid op het werk, de Belgische verkeerscode en wetteksten over milieumanagement. Onze uitgaven helpen de theorie in praktijk om te zetten. Veel overheden, politiediensten en advocaten vertrouwen op deze publicaties voor een up-to-date juridisch kader, praktische dossierkennis, heldere commentaren en voorbeeldformulieren.

Ontdek meer via deze website

Ontdek onze website

Ontdek INNI Publish